צחי מאיר התמנה למנהל מכירות ארצי בחטיבת הפרודקשייןשל חברת מפעיל