Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

דפוס משלבת רכש גיליוטינה

דפוס משלבת מיוקנעם רכש לאחרונה  גיליוטינה הידראולית

מאת: מערכת דפוסגרף |

דפוס משלבת מיוקנעם רכש לאחרונה  גיליוטינה הידראולית EBA 5560מתוצרת EBAגרמניה. הגיליוטינה נרכשה מחברת נוי מערכות והיא מצטרפת למערך הגימור.

דפוס משלבת שוכן במרכז יקענם, הוא מתמחה בעיקר בהעתקות בתחום תוכניות הבניה לאדריכלים וקבלני בניין

מגזר הלקוחות כולל חברות בניה, מהנדסי בנין, אדריכלים, ולקוחות עסקיים ופרטיים מכל רחבי הארץ.