Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

גליוטינה חדשה בדפוס מאד אד.

  דפוס מאד אד  מהיישוב שעב שבגליל רכש  לאחרונה מכונת גיליוטינה הידראולית

מאת: מערכת דפוסגרף |

·         דפוס מאד אד  מהיישוב שעב שבגליל רכש  לאחרונה מכונת גיליוטינה הידראולית מחברת מאסטר לייזר.

            הגיליוטינה  היא מדגם FALDO 52080ממוחשבת ומשולבת מנועי סרבו לתזוזת הנייר.

הדפוס, שוכן במרכז היישוב ומתמחה בדפוס דיגיטלי לסוגיו, פורמט רחב והדפסות משי.

מגזר הלקוחות כולל לקוחות פרטיים ועסקיים מאזור הצפון בעיקר.