Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

גרפצ'יק רכש הוריזון

דפוס גרפצ'יק מירושלים רכש לאחרונה מכונת הדבקה חדשנית ומשוכללת  של הוריזון

מאת: מערכת דפוסגרף |

דפוס גרפצ'יק מירושלים רכש לאחרונה מכונת הדבקה חדשנית ומשוכללת  של הוריזון BQ-470VFCעם  צג מגע צבעוני, ודשים (כיסים). המכונה החדשה נרכשה מחברת ע.ב. בן צור.

על פי המשווק יתרונות המכונה כוללים בין השאר:

יכולת כריכה מעובי 1 מ"מ ועד 65 מ"מ בגודל מ-105 מ"מ ועד 320 מ"מ.

*    מהירות עבודה: 1,350 ספרים בשעה.

*    מערכת ההפעלה ממוקמת בחזית המכונה באמצעות צג ומאפשרת הפעלה אלקטרונית פשוטה ואמינה ע"י מפעיל אחד בלבד.

*    מערכת דבק משוכללת עם גליל מריחה כפול רחב, בעלת גליל להסרת עודפי דבק.

*    כיסוי בטיחות מעל יחידת הכרסום (סטנדרט).

*    הזנת עטיפות אוטומטית ביניקת אויר:

       נייר רגיל מ-80 גרם ומעלה, נייר כרומו מ-104 ועד 300 גרם.

*    מעבר מעובי לעובי ומגודל לגודל בקלות  רבה ללא צורך בכלים.

*    מבנה מסיבי, עמידות לשנים רבות.

*    ניתן להתחבר לליין שלם הכולל חיתוך דריי שנייד.