Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

רולנד מפחיתה במחיר ראשי הדפסה

יצרנית הדפוס הגדולה רולנד DGAהודיעה על תמחור מופחת על שני ראשי הדפסה

מאת: מערכת דפוסגרף |

יצרנית הדפוס הגדולה רולנד DGAהודיעה על תמחור מופחת על שני ראשי הדפסה המוצעים עבור כמה  מהמכונות הנפוצות ביותר שלה  בפורמט רחב בתחום  מדפסות הזרקת דיו. עכשיו למעשה, המחירים הנמוכים החדשים מאפשרים לבעלי רולנד ברחבי צפון ודרום אמריקה לחסוך עד 30 אחוז בכל ראש הדפסה חלופי.