Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

סטודיו יהב רכש מכונת חיתוך

סטודיו יהב  מאשקלון  רכש לאחרונה מכונת חיתוך משודרגת  פולאר 58  מחברת מ.י.א הנדסה

מאת: מערכת דפוסגרף |

סטודיו יהב  מאשקלון, רכש לאחרונה מכונת חיתוך משודרגת, פולאר 58, מחברת מ.י.א הנדסה.

המכונה מצטרפת למערך הגימור בבית הדפוס שהוא בית דפוס שנפתח לאחרונה באשקלון ונותן שירותים בתחום הדפוס הדיגיטלי והפורמט הרחב.

מגזר הלקוחות של בית הדפוס כולל לקוחות עסקיים ולקוחות פרטיים בעיקר מאזור הדרום.