Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

גידול במכירות רבעוניות של HP

מחזור המכירות של  HP עלה ב -13% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, לעומת 12.4 מיליארד דולר ל -14 מיליארד דולר ומכירות חטיבת הדפוס עלו ב -11%, מ -4.7 מיליארד דולר ל -5.2 מיליארד דולר.

מאת: ראובן שבת |

מחזור המכירות של HPעלה ב -13% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, לעומת 12.4 מיליארד דולר ל -14 מיליארד דולר, ומכירות חטיבת הדפוס עלו ב -11%, מ -4.7 מיליארד דולר ל -5.2 מיליארד דולר.

הרווח התפעולי במגזר הדפוס, הכולל ציוד, חומרה מסחרית וחומרה צרכנית, עמד על כ 16% - לתקופה של שלושה חודשים עד 30 באפריל 2018.

חטיבת המערכות האישיות של החברה, הכוללת תחנות עבודה, מחשבים ניידים ושולחנות עבודה,  הראתה עלייה נטו של 14% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, מ -7.7 מיליארד דולר ברבעון השני של השנה ל -8.8 מיליארד דולר.

הרווח הנקי של HPצמח מ -559 מיליון דולר, או 33 סנט למניה, ל -1.06 מיליארד דולר, או 65 סנט למניה בתקופה. הרווח במגזר ההדפסה גדל ב -2.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מ -820 מיליון דולר ברבעון השני ל -839 מיליון דולר, בעוד שהרווחים במערכות הפרטיות זינקו ב -35.7%, מ -244 מיליון דולר ל -331 מיליון דולר.

ציוד הדפוס  תרם את המכירות הגדולות ביותר לחטיבת הדפוס, עם הכנסות נטו של 8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, מ -3.19 מיליארד דולר ל -3.43 מיליארד דולר. מכירות החומרה המסחרית עלו ב -27%, מ -936 מיליון דולר ל -1.99 מיליארד דולר, וחומרת הצריכה עלתה ב -3%, מ -604 מיליון דולר ל -621 מיליון דולר.

"אני מרוצה למדי מהביצועים שלנו ברבעון השני. זה עוד רבע של כוח, צמיחה וביצוע עקבי של ההמצאה שלנו ", אמר נשיא HP Incדיון ויסלר.

"אנו יוצרים הזדמנויות ומנצלים את הדינמיקה של השוק הנוח כדי לספק הכנסות ורווחיות משמעותית בכל המגזרים שאנו פועלים בהםו".

היצרנית החזירה $ 1.03bnלבעלי המניות ברבעון השני בצורה של רכישות חוזרות ודיבידנדים.

Hewlett-Packardחולקה ל- HP Incו- Hewlett Packard Enterprise Companyבנובמבר 2015 . בחודש שעבר השיקה מדפסות חדשות בתערוכת הפאסבה בברלין.