Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

הסכמי סחר חופשי חדשים לישראל

משרד הכלכלה והתעשייה חתם לאחרונה על שלושה הסכמי סחר חופשי חדשים

מאת: מערכת דפוסגרף |

משרד הכלכלה והתעשייה חתם לאחרונה על שלושה הסכמי סחר חופשי חדשים.

ההסכמים נחתמו עם  קולומביה, פנמה ואוקראינה.מטרת ההסכמים בין השאר היא להרחיב את הסחר עם מדינות אלו בכל תחומי התעשיה והייצור ההדדיים כולל הדפוס ונגזרותיו.