Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

דפוס כנרת השיק מדבקות למוצרי מזון ושמן זית

דפוס כנרת מטבריה השיק לאחרונה מדבקות למזון משני סוגים  האחד מדבקות גלילים למזון והשני מדבקות לשמן זית

מאת: מערכת דפוסגרף |

דפוס כנרת מטבריה השיק לאחרונה מדבקות למזון משני סוגים  האחד מדבקות גלילים למזון והשני מדבקות לשמן זית

 החומרים מהם עשויות המדבקות והתוויות והדבקים בהם עושים שימוש על מנת להצמיד אותן למזון דורשים עמידה בתקנים מסוימים. זאת, על מנת למנוע מצב של מגע בין המזון לבין חומרים שאינם מיועדים למאכל.

דפוס כנרת השיק מדבקות למוצרי מזון ושמן זית

דפוס כנרת מטבריה השיק לאחרונה מדבקות למזון משני סוגים. האחד-מדבקות גלילים למזון והשני מדבקות לשמן זית.

 החומרים מהם עשויות המדבקות והתוויות והדבקים בהם עושים שימוש על מנת להצמיד אותן למזון דורשים עמידה בתקנים מסוימים. זאת, על מנת למנוע מצב של מגע בין המזון לבין חומרים שאינם מיועדים למאכל.