Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

אל' נהאדה רכש HORIZON

חברת ההוצאה לאור מנצרת  אל' נהאדה רכשה לאחרונה מכונת קיפול אוטומטית  ממוחשבת ומשוכללת דגם AFC744A+PFU74הוריזון יפן המכונה נרכשה מחברת ע.ב. בן צור על פי המשווק למכונה החדשה מספר יתרונות בולטים

מאת: ראובן שבת |

חברת ההוצאה לאור מנצרת, אל' נהאדה, רכשה לאחרונה מכונת קיפול אוטומטית ,ממוחשבת ומשוכללת דגם AFC744A+PFU74הוריזון יפן. המכונה נרכשה מחברת ע.ב. בן צור.

על פי המשווק למכונה החדשה מספר יתרונות בולטים:

 

·          גודל סופי –   16 דפי A6עד A4

8  דפי A6עד A3

4  דפי A6  עד A2

·          מהירות קיפול – (מהירות רצועה 230 מ' לדקה) מהירות מרבית 42,000.-גיליונות לשעה.

·          הפעלה וביקורת על ידי צג אינטראקטיבי LCD– ידידותי – הפעלה פשוטה, איכות קיפול מעולה

·          אפשרות להתחבר ל- CIP 4

·          ניתן לאחסן בזיכרון עד 100 סוגי עבודה, ובכלל זה גודל הנייר, מהירות הרצועה, זמן יניקה, מרווחי הזנה, זמן שהיית הסכין, נתוני מכבש הנייר (אופצייה) ומועדי ביצוע.

·          תכנון מיוחד המשלב גומי פוליוריתן עם גלילי מתכת מאפשר הזנת ניר חדה, קבועה ויציבה.

·          המערכת תומכת בניקוב, חירוץ, ביג וחיתוך אמצע.

·          מגוון אופציות: חותך קצה, חיתוך אמצע ועוד.

·          סוגי נייר: 35 עד 220 גרם.