Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

EFI השיקה שתי מדפסות היברידיות

Vutek HS125 F4 וHS100 F4 כוללים תצורה כפולה של CMYK, אשר מגבירה את מהירותם ל 225 ו 190 לוחות לשעה בהתאמה

מאת: מערכת דפוסגרף |

ה- Vutek HS125 F4ו- HS100 F4כוללים תצורה כפולה של CMYK, אשר מגבירה את מהירותם ל- 225 ו- 190 לוחות לשעה בהתאמה.

 המכונות הן בעלות 3.2 מטר רוחב  ובעלות  משטח ואקום  עם יכולת הדפסה על מצעים קשיחים עד 51 מ"מ

 על פי היצרן התצורה כפולה CMYKמציעה  גם מהירות גדולה ב50%, שהיא בעלת יעילות לייצור חסכוני של יישומים  כמו שלטי חוצות, ועיטופי בניינים..