Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

Riso השיקה שתי מכונות דיגיטליות חדשות

 יצרנית מכונות הדפוס RISO  השיקה     לאחרונה  שתי מכונות דיגיטליות  חדשות

מאת: מערכת דפוסגרף |

 יצרנית מכונות הדפוס RISO  השיקה     לאחרונה  שתי מכונות דיגיטליות  חדשות המותאמות לפורמט גודל  A3. אחת מהן מוגדרת כמהירה ביותר מסוגה. המכונות הן מכונות צבע.

הדגמים - MF9350SF9390מוגדרים שניהם כמסחריים בתחילת שנת  2018, עם תמחור שטרם נחשף, וב- ל- SF9390היא המהירה מבין השתיים , בעוד שה- MF9350מותאמת להפעלת  שני צבעים ב 150מטר לדקה.