Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

עליה בייבוא ציוד דפוס מאיטליה

נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו לאחרונה מצביעים על כך שבסיכומה של שנת 2016 חלה עליה של 2.5% של ייבוא מכונות ציוד דפוס לסוגיו ( כולל משרדי)  וחומרי גלם לדפוס, מאיטליה.

מאת: ראובן שבת |

 

נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  שפורסמו לאחרונה מצביעים על כך שבסיכומה של שנת 2016, חלה עליה של 2.5% של ייבוא מכונות, ציוד דפוס לסוגיו ( כולל משרדי)  וחומרי גלם לדפוס, מאיטליה.

נתונים אלו הם משמעותיים לנוכח העובדה שבמשך שנים רבות ועד היום למעשה, השליטה העיקרית בייבוא ציודים וחומרי גלם לדפוס לסוגיו היא מעיקרה מיפן, סין, גרמניה וארצות הברית.

המגמה הזאת יכולה להצביע מחד על כך ששוק הדפוס הישראלי, כולל זה המשרדי, מחפש כיום מחדש אלטרנטיבות שהודחקו בשנים האחרונות בשל הרגלי רכישה שלו.

תמונת המצב הכללית כיום לגבי רכישות היא בדרך כלל כזאת.

רכישות ציודי הדפוס מגרמניה מבוססות על איכות בעיקר ועל שירות ברמה גבוהה. הרכישות מיפן הם על איכות גבוהה מאוד של ציודים. הרכישות מסין הם בעיקר על עלויות ומחירים זולים. הרכישות מארצות הברית הם בשל מגוון מוצרים ואמינותם.

הנתונים מאיטליה הם כדלקמן:

מכונות, מכשירים וציוד לייצור של לוחות, גלילים לדפוס או של רכיבי דפוס אחרים; גלילים,או רכיבי דפוס אחרים; גלילים ואבנים ליתוגרפיות, שעובדו למטרות דפוס.

כ.6.2 מליון דולר

מכונות דפוס המשמשות להדפסה באמצעות לוחות או גלילים ורכיבי דפוס אחרים  ,מדפסות אחרות, מכונות העתקה ופקסמיליות משולבות או לא,חלקיהם ואביזריהם

כ435 אלף דולר .