Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

פוג'יפילם מעלה את מחיר לוחות האופסט

Fujifilm  אירופה הודיעה כי היא מעלה  את המחיר של לוחות דפוס אופסט שלה בשל העליה שחלה לאחרונה באלומניום גולמי

מאת: מערכת דפוסגרף |

Fujifilm אירופה הודיעה כי היא מעלה  את המחיר של לוחות דפוס אופסט שלה , בשל העליה שחלה לאחרונה באלומניום גולמי.

החל מ -1 בספטמבר, תגדיל חברת האם מיפן את המחיר של לוחות דפוס אופסט בשיעור של עד 10%, כאשר הגידול בפועל יועבר למדפסות התלויות במצב השוק המקומי.

בהצהרה של החברה נאמר  כי ב -12 החודשים האחרונים חלה עלייה של יותר מ -20% במחיר היורו של אלומיניום גולמי, החומר העיקרי עבור הלוחות