Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

קוניקה מינולטה תספק מכונת KIP בהודו

יצרנית מכונות הדפוס קוניקה מינולטה תספק את מכונות ההדפסה של חברת KIP בהודו

מאת: מערכת דפוסגרף |

יצרנית מכונות הדפוס קוניקה מינולטה תספק את מכונות ההדפסה של חברת KIP, בהודו. מרכז האספקה יהיה בעיר גורגאון. על פי ההסכם, קוניקה מינולטה תספק את המכירות והשירות של המכונות ללקוחותיה.

Konica Minoltaל יש מערכת יחסים ארוכה עם KIPעל בסיס ברחבי העולם והיא מוכרת את המוצרים של  KIPבמדינות שונות.