Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

זירוקס בחיש גרף

מכון ההעתקות חיש גרף מגבעתיים בבעלות וניהול יואש זגורי רכש לאחרונה מכונה חדשה של זירוקס דגם-2100 VERSANT  המכונה נרכשה מזירוקס ישראל. היא מצטרפת למערך הייצור הדיגיטלי בבית הדפוס

מאת: ראובן שבת |

מכון ההעתקות חיש גרף מגבעתיים בבעלות וניהול יואש זגורי, רכש לאחרונה מכונה חדשה של זירוקס דגם-2100 VERSANT. המכונה נרכשה מזירוקס ישראל. היא מצטרפת למערך הייצור הדיגיטלי בבית הדפוס.

חיש גרף שוכנת במרכז גבעתיים. היא מתמחה בביצוע עבודות הדפסה הנדסית בפורמט רחב, לאדריכלים, חברות בניה וקבלנים. וגם בהפקות ועבודות דפוס דיגיטליות מגוונות ללקוחות עסקיים ופרטיים.