Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

EFI שדרגו מדפסת שלהם

המכונה משודרגת על  בסיס מדפסת ה - H1625 הקיימת של EFI  בגודל 1.6 מטר

מאת: מערכת דפוסגרף |

המכונה משודרגת על  בסיס מדפסת ה - H1625הקיימת של EFI, בגודל 1.6 מטר, אשר הושקה ב - ISAלפני כשלוש שנים, כאשר השיפורים העיקריים הם מהירות ואסתטיקה.

המכונה  המשודרגת יכולה להדפיס במהירות גבוהה יותר מהמדפסת שהיא אב הטיפוס שלה.

היא בעלת  מגוון של  מצבים אחרים, כולל תצוגה מרוחק / חיצוני, ייצור, באיכות גבוהה .