Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

זירוקס מובילה בסטנדרטים אתיים

חברת זירוקס העולמית  הוכרה על ידי Ethisphere מוסד גלובלי המגדיר את הסטנדרטים האתיים בעסקים כחברה האתית בעולם לשנת 2017  זירוקס הינה אחת מ-13 חברות שנבחרו ברציפות במשך 11שנים נתון המראה את המחויבות שלה להובלת הסטנדרטים העיסקיים ושיטות העבודה

מאת: ראובן שבת |

חברת זירוקס העולמית  הוכרה על ידי Ethisphere, מוסד גלובלי המגדיר את הסטנדרטים האתיים בעסקים, כחברה האתית בעולם לשנת 2017. זירוקס הינה אחת מ-13 חברות שנבחרו ברציפות במשך 11שנים, נתון המראה את המחויבות שלה להובלת הסטנדרטים העיסקיים ושיטות העבודה.

"אנו גאים מאוד בכך שהשם שלנו נהייה שם נרדף לחדשנות, איכות ושלמות," מסר ג'ף יעקובסון, מנכ"ל זירוקס. "אנחנו מחוייבים לביצוע עסקים בדרך נכונה, עם עמידה בסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר, בהתאם לחוקים השונים ברחבי העולם."

הערכת החברה האתית ביותר בעולם מבוססים עלEthics Quotient® (EQ)של Ethisphere, המציעים שיטה כמותית להערכת ביצועי החברה באופן אובייקטיבי, עקבי ואחיד. המידע נאסף באמצעות דגימה מקיפה של קריטריונים שונים הקשורים בהיבטים של ממשל תאגידים, סיכונים, קיימות, ציות ואתיקה.