Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

קודאק בשיתוף בפלטפורמת ענן לדפוס

חברת קודאק  העולמית יצרה שותפות עם חברת  Yellowfin המתמחה בניתוח תוכנה כדי לספק פלטפורמת העבודה לענן הניתוח לעסקי הדפסה

מאת: מערכת דפוסגרף |

חברת קודאק  העולמית יצרה שותפות עם חברת  Yellowfinהמתמחה בניתוח תוכנה כדי לספק פלטפורמת העבודה לענן הניתוח לעסקי הדפסה.

פלטפורמת הענן החדש הוא מנוע Analyticsהמופעל על ידי תוכנת הבינה העסקית של Yellowfin, אשר נועד  להפחית עלויות, איסוף נתוני ייצור ושליחת דוחות מפעיל הדפסה על תהליכים כגון צבע  ועוד. על פי קודאק הפלטפורמה החדשה מאוכסנת על פלטפורמת Azureשל  מיקרוסופט, ענן Prinergyשל קודאק יכול להיות משולב עם תוכנת קודאק הקיימת של המדפסות ולפי היצרן יפחית את עלויות תפעול .