Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

זירוקס בשת"פ עם EFI

חברת זירוקס העולמית הודיעה על שיתוף פעולה עם חברת EFI(Electronics For Imaging) בכדי ליצור את הדור הבא של DFE (Digital Front End) המטפל בטווח רחב של זרימת נתונים מידע  ניהול מקיף ואפשרויות שילוב בזרימת העבודה של הלקוחות במסגרת ההסכם שנחתם זירוקס תמכור את שירותי ה- FreeFlow Print של ה- DFEהעסקי לחברת EFI

מאת: ראובן שבת |

חברת זירוקס העולמית הודיעה על שיתוף פעולה עם חברת EFI(Electronics For Imaging)בכדי ליצור את הדור הבא של DFE(Digital Front End) המטפל בטווח רחב של זרימת נתונים, מידע, ניהול מקיף ואפשרויות שילוב בזרימת העבודה של הלקוחות. במסגרת ההסכם שנחתם זירוקס תמכור את שירותי ה- FreeFlow Printשל ה-DFEהעסקי לחברת EFI.

EFI תשלב את הדור הבא של ה-DFEבמוצריה השונים הכוללים מערכות מידע וניהול כגון:  PACE, PrintSmith Vision, Monarch, Radius ERP. בנוסף, ה-DFEישתלב עם מערכת ה-  FreeFlowשלזירוקס ויכלול פתרונות דפוס צד ג כמו: Agfa Apogee, Heidelberg Prinect, Kodak Prinergy. יחד עם זאת ללקוחות יוצע גם APIשיאפשר יציאת אינטרגציה מותאמת אישית לכל היישומים.

"הלקוחות ייהנו מפתרון עוצמתי ויעיל עם ביצועים ואיכות גבוהה," אמר אנדרו קופלי, נשיא, פתרונות תקשורת גרפיים בזירוקס." EFIהינה חברה מובילה בתעשייה, בעלת ביצועים וניסיון מוכח בהענקת פתרונות זרימת העבודה."