Skip navigation
עשו לנו שיתוף (share) ב-

דולב עם FLINT

חברת דולב מחולון המתמחה בין השאר בשיווק של מכונות וחומרי גלם לענף הדפוס  חזרה לאחרונה  לייצג את חברת FLINT בתחום הצבעים לשוק האריזות הגמישות

מאת: ראובן שבת |

 

חברת דולב מחולון המתמחה בין השאר בשיווק של מכונות וחומרי גלם לענף הדפוס  חזרה לאחרונה  לייצג את חברת FLINT בתחום הצבעים לשוק האריזות הגמישות

מזה שנים רבות מוכרת חברת דולב צבעי UV של חברתFLINT   לשוק התוויות בלבד. בחודשים האחרונים הבשילו התנאים לחזרתה של FLINT גם לשוק האריזות הגמישות וחברת דולב נבחרה להיות הנציג  Vבלעדי בתחום זה.

חברת FLINT יצרנית הצבעים מספר 2 בעולם, מספקת צבעים לאריזות )על בסיס סולבנט ומים( ללקוחות בכל העולם. בעבר)לפני כעשר שנים(הייתה חברתFLINT   ספק מוביל בתחום גם בישראל, אולם בעקבות מספר שינויים, הן במבנה החברה בחו"ל והן בשוק המקומי, הפסיקה דולב לייבא את הצבעים.

 

בחודש נובמבר האחרון 2014, הגיע נציג החברה לביקור בישראל והכיר

מקרוב את הלקוחות העיקריים ואת שאר מאפייני השוק. מספר לקוחות הביעו התעניינות בצבעים  והחלו בקידום הנושא בשיתוף עם נציג החברה ובסיוע חברת דולב.

 

מפעל ארגם החל בנסיונות, בהם לקח חלק נציג טכני של החברה שהגיע מחו"ל במיוחד עבור סדרת נסיונות זו. לאור ההצלחה בבדיקות החליט מפעל ארגם לבצע הזמנה מלאה מ FLINT ובימיםאלו מוכנסים הצבעים החדשים לעבודה השוטפת.

לקוחות נוספים נמצאים בדיונים מול החברה וניתן לצפות כי בעתיד הקרוב יוכנסו הצבעים למפעלים נוספים. לחברתFLINT  מחלקה טכנית עם ניסיון מעשי רב, והיא מתאימה פתרונות צבע לכל לקוח, ולעיתים אף לכל עבודה, בהתאם לצרכים המשתנים ובעזרת כלי בדיקה ובקרה מתקדמים ביותר.

חברת דולב, המייצגת אתFLINT  בישראל מעל ל- 20 שנה, תמשיך לסייע במאמצי קידום צבעי החברה, כחלק משאיפתה המתמדת לקידום שווקי הפלקסו והשקעבישראל והבאתם לסטנדרטים

המקובלים באירופה. דולב תמשיך לשמש כנציגה קידמית של FLINT בישראל וזאת ע"י מתן סיוע טכני מיידי)ככל הניתן( והענקת שירות מלא ללקוח ברמה הגבוהה ביותר.